راهنماي نگارش پايان نامه تمام گرايش‌هاي مديريت و مهندسي صنايع

 

راهنماي نگارش پايان نامه مديريت و مهندسي صنايع

 

منبع : پايگاه علمي-پژوهشي پارس‌مدير

 

پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مديريت براساس يك استاندارد جهاني از پنج بخش تشكيل شده است. پس از نگارش پايان نامه مديريت براي آنكه پايان نامه جلد شود بايد به صورت زير تنظيم گردد :

 

۱- صفحه عنوان

 

۲- پيشگفتار و در صورت نياز تشكر و قدر داني

 

۳- فهرست مطالب

 

۴- فصل اول – طرح تحقيق

 

۵- فصل دوم –پيشينه تاريخي تحقيق

 

۶- فصل سوم _ روش تحقيق

 

۷- فصل چهارم _ ارائه يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن

 

۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقيق و ارائه پيشنهادها

 

۹- فهرست منابع و مآخذ

 

۱۰- پيوست

 

 

۱- عنوان تحقيق

عنوان تحقيق و صفحه اولين صفحه پايان نامه است. گاهي صفحه عنوان درست مانند جلد پايان نامه طراحي مي‌شود. صفحه عنوان شامل اطلاعات زير است:

 

الف) عنوان پايان نامه

 

ب  ) نام كامل استاد راهنما

 

ج  ) نام كامل محقق يا محققين

 

د   ) نام مركز يا دانشگاهي كه پايان نامه در آن تقديم ميگردد .

 

ذ   ) نوع مدرك ( براي مثال : پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت )

 

و   ) تاريخ ارايه پايان نامه

 

 

۲) پيشگفتار و تشكر و قدر داني

صفحه تشكر و قدرداني الزامي نيست اما مرسوم است كه يك صفحه را به تقدير و تشكر اختصاي مي‌دهند. محقق ميتواند در پايين پيشگفتار نيز از فرد يا افراد با موسساتي كه او را در انجام تحقيقش كمك و راهنمايي كرده اند ، سپاسگزاري كند .

 

 

۳) فهرست مطالب

فهرست مطالب و شماره صفحه مطالب معمولا شامل سه بخش است. دقت كنيد فهرست مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه مي‌خورد.

 

فهرست عناوين و شماره صفحه هر مطلب

 

فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول، در صورتيكه جدول وجود داشته باشد.

 

فهرست تصاوير و شماره صفحه هر تصوير، در صورتيكه تصوير وجود داشته باشد.

 

 

۴) فصل اول: طرح تحقيق يا كليات پژوهش

طرح تحقيق يا كليات پژوهش فصل اول پايان نامه و بسيار مشابه پروپوزال است. مهمترين قسمتهاي طرح تحقيق عبارتند از :

 

۴-۱- عنوان تحقيق ؛ بايد شناختي دقيق و روشن از موضوع تحقيق را عرضه دارد و خالي از هرگونه ابهام و پيچيدگي باشد .

 

۴-۲- مقدمه يا تاريخچه اي از موضوع تحقيق : در اين قسمت مختصري از نظرات و تحقيقات مربوط به موضوع و يا مسايل و مشكلات حل نشده در اين حوزه و همچنين توجه و علاقه جامعه به اين موضوع اشاره ميشود .

 

۴-۳- تعريف موضوع تحقيق : در اين قسمت محقق موضوع مورد علاقه و يا نياز احساس شده خود را در حوزه تحقيق بيان ميدارد و عوامل موجود در موقيعت را تعريف و تعيين ميكند .

 

۴-۴- هدف يا هدفهاي كلي تحقيق : اين قسمت بايد با جملات مثبت و كلي طرح شود و ازطولاني شدن مطالب پرهيز شود

 

۴-۵- روش انجام تحقيق : در اين قسمت پژوهشگر روش كاري خود را بيان ميدارد و شيوه هاي گوناگوني را كه در گرد آوري مطالب خود به كار برده ذكر ميكند و همچنين اگر روش آماري خاصي را در تهيه و تدوين اطلاعات به كار برده آن شيوه را بيان ميكندو بيان آن يكي از ملزومات است .

 

۴-۶-ا هميت و ارزش تحقيق : با توجه به تشابه اين قسمت از طرح تحقيق با تعريف موضوع تحقيق كه در آن محقق نياز خود را در آگاهي به نتايج مطالعه عنوان ميسازد ، در اين قسمت منابع شخصي يا علمي كه از خاتمه تحقيق به محقق دست ميدهد ، بحث ميشود .

 

۴-۷- محدوديت هاي تحقيق : محدوديت هايي كه كنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و يا زير اندازها و ديگر محدوديت هايي كه كنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقيق و ...

 

۴-۸- تعريف واژه‌ها: در اين قسمت محقق بايد واژه هاي كليدي تحقيق را براساس منابعي معتبر به صورتي كاربردي تعريف كند. 

 

 

۵) فصل دوم: پيشينه تحقيق يا ادبيات پژوهش 

در اين بخش براساس مطالعات گذشته، مباني نظري پژوهش بيان مي شود. منظور از مباني نظري ارائه تعاريف و مفاهيم بكار رفته در پژوهش به صورت روشن است و بايد براساس مطالعات معتبر قبلي صورت گيرد. در بخش دوم ادبيات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه كه قبلاً توسط پژوهشگران ديگر صورت گرفته پرداخته مي شود. اگر درباره سازماني خاص تحقيق ميكنيد بايد يك بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار صفحه به معرفي سازمان مربوط اختصاص دهيد.

 

 

۶) فصل سوم روش تحقيق :

در اين بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهيت معرفي مي شود. همچنين نحوه گردآوري داده ها بيان مي شود. معمولا پژوهش هاي علمي از روش هاي مطالعه ميداني و كتابخانه اي براي گردآوري داده ها و اطلاعات استفاده مي كنند. همينطور جامعه آماري و در صورت لزوم نمونه آماري معرفي مي شوند. سپس گزاره هاي پژوهش ( فرضيه ها يا سوالات ) ارائه مي گردد. همچنين آزمونهاي آماري مورد استفاده و نرم افزار تجزيه و تحليل داده ها نيز معرفي مي شود. به بحث مقدمه اي بر روش تحقيق رجوع كنيد.

مشاوران ايران ، هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

 

۷- فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل آنها

در اين قسمت براساس داده هاي بدست آمده و با توجه به روشهاي آماري مناسب به تجزيه و تحليل داده ها و ازمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته مي شود. معمولا براي افزايش دقت محاسبات نرم افزارهاي آماري مانند SPSS بكار گرفته مي شود. اين تحليل اساس يك پژوهش علمي است.

 

 

۸- فصل پنجم: خلاصه تحقيق و پيشنهادها

اين فصل شامل دو قسمت اصلي ، يكي خلاصه تحقيق و ديگري پيشنهادها است. يك خلاصه مناسب تركيبي از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات و يافته هايي كه محقق از تحقيق جاري خويش به دست آورده است. دوم اطلاعات و يافته هايي كه محقق از طريق مطالعه تحقيقات و نوشته هاي ديگران جمع آوري كرده است.

انجام پايان نامه  صنايع

بعد از خلاصه پايان نامه بايد محدوديت‌هاي تحقيق بيان شود. ذكر سه الي پنج مورد كافي است.

 

درنهايت بايد پيشنهادها ارائه شود: پيشنهاد براي محققان آينده، پيشنهاد به سازمان مورد مطالعه و پيشنهادهاي عمومي كه در هر مورد بايد سه يا چهار پيشنهاد مطرح شود. پيشنهاد بايد براي استفاده‌كنندگان چراغ باشد.

 

 

۹- فهرست منابع و مآخذ

در اين قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه مي‌شود. فهرست نويسي قوانين خاص خودش را دارد. معمولا از روش APA براي نوشتن فهرست منابع استفاده مي‌شود. به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع كنيد.

 

انجام پايان نامه مديريتتخصص ما ميباشد

۱۰- پيوست

شامل مطالب و مداركي است كه در درك و فهم خواننده از پايان نامه كمك چنداني نميكند و ميتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه هاي نوشته شده به افراد و موسسات و ساير وسايل جمع اوري اطلاعات نام برد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انواع مدلهاي تصميم گيري چندگانه

 

مدلهاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه

 

Multiple Criteria Decision Making, MCDM

 

يكي از مباحث اخير كه دانشجويان مديريت در داخل كشور به آن اهميت مي‌دهند مدلهاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) است. در اين گونه تصميم گيريها چندين شاخص يا هدف كه گاه با هم متضاد هستند در نظر گرفته مي شوند. در زمينه مسايل سازماني، در انتخاب استراتژي يك سازمان معيارهايي از قبيل درآمد سازمان در طي يك دوره، قيمت سهام سازمان، سهم بازاري، تصوير سازمان در جامعه و ... اگر در تصميم گيري با معيارهاي چندگانه MCDM منظور از معيار شاخص باشد آنرا به نام تصميم گيري با شاخص هاي چندگانه يا MADM مي‌شناسند و اگر منظور از معيارهاي چندگانه هدف باشد آن را به نام تصميم گيري با اهداف چندگانه MODM گويند.

 

تصميم‌گيري يكي از مهمترين و اساسي‌ترين وظايف مديريت است و تحقق اهداف سازماني به كيفيت آن بستگي دارد. به طوري كه از نگاه يكي از صاحبنظران حوزه تصميم‌گيري هربرت سايمون، تصميم‌گيري جوهر اصلي مديريت است. يكي از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري با استفاده از داده‌هاي كمي تصميم‌گيري چندمعياره مي‌باشد. مدير با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره مي‌تواند با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت براي تصميم‌گيري كه گاهاً با يكديگر در تعارض هستند، به طريقي عقلايي تصميم سازي نمايد. تصميم‌گيري چندمعياره (MCDM) به دو دسته تصميم‌گيري چندشاخصه (MADM) و تصميم‌گيري چندهدفه (MODM) تقسيم مي‌شود. مدل‌ها و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترين گزينه از بين m گزينه موجود بكار مي‌روند. در MADM معمولا داده‌هاي مربوط به گزينه‌ها از منظر شاخص‌هاي مختلف در يك ماتريس نمايش داده مي‌شود. مدل‌هاي تصميم‌گيري چندشاخصه از نظر نوع شاخص‌هاي مورد نظر به مدل‌هاي جبراني و غيرجبراني تقسيم مي‌شوند.

 

- مدلهاي تصميم گيري چند هدفه (Multiple Objective Decision Making)

در اين مدلها چندين هدف به طور همزمان جهت بهينه شدن، مورد توجه قرار مي گيرند.مقياس سنجش براي هر هدف ممكن است با مقياس سنجش براي بقيه اهداف متفاوت باشد. مثلاً يك هدف حداكثر كردن سود است كه بر حسب پول سنجش مي شود و هدف ديگر حداقل استفاده از ساعات نيروي كار است كه بر حسب ساعت سنجش مي شود. گاهي اين اهداف در يك جهت نيستند و به صورت متضاد عمل مي كنند. مثلاً تصميم گيرنده از يك طرف تمايل دارد رضايت كاركنان را افزايش دهد و از طرف ديگر مي خواهد هزينه هاي حقوق و دستمزد را حداقل كند. بهترين تكنيك تصميم گيري چند هدفه برنامه ريزي آرماني است كه اولين بار توسط Charns & Cooper ارائه شده است.

 

 

- مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه (Multiple Attribute Decision Making) 

در اين مدلها، انتخاب يك گزينه از بين گزينه هاي موجود مد نظر است. در يك تعريف كلي تصميم گيري چند شاخصه به تصميمات خاصي (از نوع ترجيحي) مانند ارزيابي، اولويت گذاري، و يا انتخاب از بين گزينه هاي موجود (كه گاه بايد بين چند شاخص متضاد انجام شود) اطلاق مي گردد. در پايان نامه هاي مديريت بيتشر بر اين مدل تاكيد مي‌شود. مدلهاي تصميم گري سلسله مراتبي AHP و مدل ANP نيز از نوع مدل تصميم گيري چندشاخصه هستند. تكنيك هاي MADM با اهداف زير انجام مي شوند:

 

- رتبه بندي معيارها و زيرمعيارها: AHP و ANP

 

- رتبه بندي و انتخاب گزينه بهينه: AHP, ANP, SAW, TOPSIS, VIKOR, ELECTERE, ORESTE, PROMETHEE, SIR, GRA

مشاوران ايران ، هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

الگوريتم شناسايي گزينه بهينه

 

تشكيل ماتريس تصميم: در تكنيك هاي MADM از طريق ارزيابي گزينه ها بر اساس معيارها، گزينه بهينه انتخاب مي شود. در اين مدل معيارها وزن دهي نمي شوند بلكه معيارها از طريق روش هاي ديگر ارزيابي مي شود و سپس گزينه ها بر اساس معيارها و با تركيب در ارزش معيارها، ارزيابي شده و رتبه بندي مي شوند. در اين مدل همواره چند گزينه مختلف وجود دارد كه اين گزينه ها بر اساس چند معيار به صورت مستقل ارزيابي مي شوند و در نهايت گزينه ها بر اساس ارزش، رتبه بندي مي گردند. تفاوت اصلي اين مدل با مدل هاي تصميم گيري سلسله مراتبي يا شبكه اي اين است كه بر خلاف آن مدل ها، در اين مدل ها مقايسات زوجي بين معيارها و گزينه ها صورت نمي گيرد و هر گزينه مستقلا توسط يك معيار سنجيده و ارزيابي مي گردد. ماتريس تصميم يا همان ماتريس امتيازدهي گزينه‌ها براساس معيارها مانند شكل تشكيل مي شود. ماتريس تصميم با X و هر درايه آن با xij نشان داده شده است.

 

ساختار سلسله مراتبي

 

نرمال كردن ماتريس تصميم: مرحله دوم نرمال سازي ماتريس تصميم گيري مي‌باشد. چون گزينه ها براساس شاخص هاي متنوع ارزيابي مي شوند بنابراين بايد داده هاي ماتريس تصميم بي مقياس شود. نرمال سازي در تكنيك هاي مختلف با يكديگر متفاوت است. دقت كنيد روش نرمال سازي خطي با روش برداري متفاوت است. در تكنيك ويكور از روش خطي و در تكنيك تاپسيس از روش برداري استفاده مي شود. به آموزش روش هاي نرمال سازي آرش حبيبي رجوع كنيد.

 

انتخاب گزينه برتر : تكنيك هاي مختلف MADM از مرحله سوم با يكديگر متفاوت مي شوند. براي نمونه تكنيك تاپسيس و ويكور براساس ايده آل مثبت و منفي براي هر گزينه عمل مي كنند. تكنيك تحليل رابطه خاكستري نيز مانند تكنيك تاپسيس و ويكور با يك ماتريس تصميم شروع مي شود اما در اينجا علاوه بر اينكه بين معيارهاي منفي و مثبت تمايز قايل مي شود بين مطلوب ترين مقدار هم تمايز قائل مي شود. تكنيك پرومته آستانه بي تفاوتي و آستانه برتري را لحاظ مي كند. هر تكنيك به صورت جداگانه در پايگاه پارس مدير تشريح شده است.

انجام پايان نامه  صنايع

توجه پارس مدير

منطق فازي و مدلهاي تصميم گيري چندمعياره

براي انجام پروژه‌هاي تصميم گيري چندمعياره مي توان از الگوهاي منطق فازي در مديريت استفاده مي‌شود. بويژه روشهاي مختلف MADM كه آموزش آنها نيز در سايت موجود است برگرفته با رويكرد فازي نيز قابل تحليل است. دقت كنيد منطق فازي يك تكنيك تصميم گيري چندمعياره نيست بلكه يك رويكرد معادل براي كمي كردن مقادير است. منطق فازي در واقع راهي براي شكستن همين نظم علمي منطبق بر تفكر دو ارزشي است. به ديگر سخن منطق فازي راهي براي انديشيدن علمي به شيوه انسان پيش از دوران منطق علمي است.

 

در تمامي رويكردهاي تصميم گيري چندمعياره مبتني بر ديدگاه خبرگان هميشه خبرگان براي پاسخ به سوالات تحقيق از عبارات كلامي استفاده مي كنند. براي تحليل ديدگاه خبرگان بايد عبارات كلامي به صورت كمي تبديل شوند. با روش هاي سنتي تحليل چنمعياره از طيف كمي با اعداد قطعي استفاده مي شود. در رويكرد فازي براي كمي كردن عبارات كلامي از اعداد فازي استفاده مي شود. ساير محاسبات نيز براساس اصول بنيادين آن تكنيك انجام مي شود. با اين تفاوت كه عمليات جبري با رويكرد عمليات جبري اعداد فازي انجام مي شود.

انجام پايان نامه مديريتتخصص ما ميباشد

بنابراين روشن است كه تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره فازي چيز جديدي نيستند بلكه همان روش هاي چندمعياره هستند كه با رويكرد فازي انجام مي شوند. اين تكنيك ها با منطق خاكستري نيز قابل انجام هستند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مقايسه تكنيك AHP و ANP

 

فرآيند تجزيه و تحليل شبكه‌اي يا ANP يكي ديگر از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره است كه «فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي» يا AHP را با جايگزيني «شبكه» بجاي «سلسله مراتب» بهبود مي‌بخشد. فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي كه در دهه هفتاد ميلادي توسط ساعتي پيشنهاد گرديد، يكي از تكنيك‌هاي معروف تصميم‌گيري چند معياره است كه يك مسئله تصميم‌گيري را به چند سطح مختلف تجزيه مي‌كند كه مجموع اين سطوح تصميم، تشكيل يك سلسله‌مراتب را مي‌دهند.

 

تفسير شكل بالا چندان پيچيده نيست. شكل ب يك نمودار ساده تحليل ساده مراتبي AHP را نشان مي دهد. درست مانند آموزش تكنيك AHP ساختار سلسله مراتبي هدف، معيارها و گزينه ها نمايش داده شده است. در مدل تحليل سلسله مراتبي روابط دروني معيارها و زيرمعيارها در نظر گرفته نمي شود اما اگر فرض شود ميان معيارها رابطه وجود دارد يا ميان زيرمعيارهاي هر معيار رابطه وجود دارد در اين صورت ساختار مدل به صورت شبكه در خواهد آمد. اين شبكه (Network) روابط همان وجه تسميه تكنيك ANP است. بنابراين در يك كلام بايد گفت ANP همان AHP است فقط در آن روابط دروني معيارها و زيرمعيارها نيز لحاظ مي شود.

 

مطابق اصل همبستگي در AHP عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سطح بالاتر وابسته اند، يعني ضرايب اهميت عناصر هر سطح لزوماً بر اساس سطح بالاتر مشخص مي‌شود؛ در حالي كه در بيشتر اوقات بين آلترناتيوهاي تصميم و معيار‌هاي تصميم گيري، روابط و همبستگي متقابل وجود دارد. فرآيند تجزيه و تحليل شبكه‌اي مي‌تواند به عنوان ابزاري سودمند در مسايلي كه تعامل بين عناصر سيستم تشكيل ساختار شبكه‌اي مي‌دهند به كار گرفته شود در حالي كه AHP روابط يك طرفه را بين سطوح تصميم به كار مي‌گيرد. فرآيند تجزيه و تحليل شبكه‌اي شرايطي را مهيا مي‌كند كه روابط متقابل بين سطوح تصميم‌گيري و معيارهاي تصميم به شكل كلي تري مورد بررسي و ملاحظه قرار گيرند. اگرچه فرآيند تجزيه و تحليل شبكه‌اي نيز يك مقياس اندازه گيري نسبي مبتني بر مقايسات زوجي را به كار مي‌گيرد، اما به مانند AHP يك ساختار اكيداً سلسله‌مراتبي را به مسئله تحميل نمي كند، بلكه مسئله تصميم‌گيري را با به كارگيري ديدگاه سيستمي توأم با بازخورد، مدلسازي مي‌كند.

 

يك اشتباه رايج در مقايسه AHP و ANP

 

اگر در يك ساختار سلسله مراتبي ميان عناصر مدل رابطه وجود داشته باشد مدل از حالت سلسله مراتبي تبديل به حالت شبكه مي شود. يعني به جاي رويكرد AHP بايد از رويكرد ANP براي حل مساله استفاده شود. اين اصل كاملا صحيح است اما اين تعريف براي ANP كاملا ساده انگارانه است. مدل شبكه هرگز مانند مدل سلسله مراتبي از نظم و قاعده مدوني پيروي نمي كند. ساختار شبكه مي تواند بسيار متنوع باشد. بسياري از مدل هاي شبكه اي هستند كه به علت پيچيدگي زياد هنوز حل نشده اند. متاسفانه بسياري تصور مي كنند براي طراحي مدل ANP بايد يك مدل AHP طراحي كرد و يك حلقه به آن اضافه كرد و اين اصلا درست نيست. ساختار شبكه هيچگونه طرح و فرم كلي ندارد و مي تواند مجموع اي از خوشه ها را شامل شود.

 

مقايسه ANP و AHP

 

تشابه و تفاوت مدل AHP و ANP

مشاوران ايران ، هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

آنچه موجب شباهت مدل ANP و AHP است اصول تحليل آنها است. هر دو اين مدل ها توسط دكتر ساعتي مطرح شده اند و هم او بوده است كه اساس تحليل را بر مقايسه هاي زوجي پايه گذاري كرده است. بنابراين مي توان شباهت ها و تفاوت هاي دو تكنيك را در كاربرد و نحوه بيان ترجيحات جستجو كرد:

 

1- هر دو تكنيك براي تعيين اولويت عناصر بكار مي روند.

 

2- اساس تعيين اولويت در هر دو تكنيك مبتني بر مقايسه هاي زوجي است.

 

3- مدل AHP داراي ساختار كاملا مشخص و قاعده مندي از توالي هدف، معيارها و زيرمعيارها است اما مدل ANP هيچ ساختار خاص و قابل پيش بيني ندارد.

انجام پايان نامه  صنايع

4- در مدل AHP هر عنصر براساس عنصر بلاواسطه بالادستي خود مقايسه مي شود اما در ANP قاعده اي از قبل مشخص ندارد و ويژگي هاي مدل و ديدگاه طراح مساله مشخص مي كند كدام عنصر بايد با كدام عنصر مقايسه شود.

 

5- در مدل AHP وزن نهايي براساس ضرب ساده اهميت هر عنصر در خوشه بالاي خود بدست مي آيد اما در تكنيك ANP با محاسبه سوپرماتريس حد وزن نهايي عناصر بدست خواهد آمد.

 

كاربردهاي تكنيك ANP و AHP

انجام پايان نامه مديريتتخصص ما ميباشد

هر دو تكنيك AHP و ANP دو كاربرد عمده و يكسان دارند. مهمترين كاربرد اين دو تكنيك مقايسه و تعيين اولويت شاخص‌هاي اصلي تصميم گيري است. اين كاربرد تكنيك فرايند تحليل شبكه و فرايند تحليل سلسله مراتبي سبب شده است تا از اين دو تكنيك براي اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي تصميم در تكنيك هاي ديگر مانند تكنيك تاپسيس استفاده شود. كاربرد ديگر اين دو تكنيك اولويت بندي و انتخاب گزينه بهينه است. يعني AHP و ANP نه تنها براي اولويت بندي شاخص هاي تصميم گيري استفاده مي شوند بلكه مي توان با استفاده از اين دو تكنيك گزينه هاي نهائي را نيز تعيين اولويت كرد. در مساله انتخاب مدير مشاهده كرديد با استفاده از تكنيك AHP هم شاخص هاي تصميم گيري تعيين اولويت شد و هم گزينه برتر انتخاب گرديد. اما از اين دو تكنيك كمتر براي تعيين اولويت نهائي گزينه ها استفاده مي شود و تكنيك هاي پيچيده تري مانند تكنيك تاپسيس و تكنيك VIKOR در اين زمينه كاربرد دارند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آموزش كامل تصميم گيري چندمعياره به روش AHP و ANP

 

مقاله آموزش كامل فرايند تحليل شبكه روش ANP

 

واژه ANP مخفف عبارت Analytical Network Process (ANP) به معني فرايند تحليل شبكه است. فرايند تحليل شبكه يا ANP يكي ديگر از سري تكنيك‌هاي تصميم گيري است كه شباهت زيادي به روش AHP دارد. هر يك از روش ها بر اساس يك سري فرضيات بنا شده شده است. براي نمون اگر معيارها مستقل از هم باشند و مقايسات زوجي امكانپذير باشد مدل تصميم گيري مناسب مدل AHP است ولي اگر معيارها مستقل نباشند روش ANP بهتر است. براي درك بهتر تكنيك ANP مقاله استاد اسفنديار زبردست را مطالعه كنيد. اين مقاله يك نمونه كامل و بسيار دقيق از كاربرد ANP است و با مطالعه آن مي توانيد روش بكارگيري ANP را با يك مثال تشريحي درك كنيد.

مشاوران ايران ، هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

هشدار متاسفانه بسياري از مقالات فارسي كه با ANP كار شده اشتباه است و به سادگي آنها را الگو قرار ندهيد.

 

 

مقاله آموزش فرايند تحليل شبكه روش ANP در مديريت

انجام پايان نامه  صنايع

كاربرد فرايند تحليل شبكه‌اي (ANP) در برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي، دكتر اسفنديار زبردست

 

روش‏هاي ارزيابي چند معياره كاربرد وسيعي در همه علوم از جمله در شهرسازي پيدا كرده‏اند. از بين اين روش‏ها،‏ فرايند تحليل سلسله‏مراتبي (AHP)‎ يكي از روش‏هايي است كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از محدوديت‏هاي جدي AHP اين است كه وابستگي‏هاي متقابل بين عناصر تصميم،‏ يعني معيارها،‏ زيرمعيارها و گزينه‏ها را درنظر نمي‏گيرد و ارتباط بين عناصر تصميم را سلسله‏مراتبي و يكطرفه فرض مي‏كند. روش فرايند تحليل شبكه‏اي (ANP)‎ ارتباطات پيچيده بين و ميان عناصر تصميم را از طريق جايگزيني ساختار سلسله‏مراتبي با ساختار شبكه‏اي درنظر مي‏گيرد. به همين دليل در سال‏هاي اخير استفاده از ANP به جاي AHP در اغلب زمينه‏ها افزايش پيدا كرده است. در اين مقاله فرايند تحليل شبكه‏اي ANP و كاربرد آن در شهرسازي با بكارگيري آن در تعيين سايت مطلوب براي احداث شهرك‏هاي صنعتي در يك منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي‏دهد كه فرايند تحليل شبكه‏اي،‏ ضمن حفظ كليه قابليت‏هاي AHP از جمله سادگي،‏ انعطاف‏پذيري،‏ به‏كارگيري معيارهاي كمي وكيفي به‏طور همزمان،‏ قابليت بررسي سازگاري در قضاوت‏ها،‏ و امكان رتبه‏بندي نهايي گزينه‏ها،‏ مي‏تواند بر محدوديت‏هاي جدي آن،‏ از جمله درنظر نگرفتن وابستگي‏هاي متقابل بين عناصر تصميم و فرض اينكه ارتباط بين عناصر تصميم،‏ سلسله‏مراتبي و يكطرفه است،‏ فايق آمده و چارچوب مناسبي را براي تحليل مسايل شهري فراهم آورد.

انجام پايان نامه مديريتتخصص ما ميباشد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تكنيك Partial Least Squares يا حداقل مربعات جزئي

يكي از موضوعاتي است كه براي دانشجويان مديريت و مهندسي صنايع بسيار ناشناخته است. در زمان نگارش اين مقاله هيچ ردپائي از آموزش آكادميك تكنيك PLS و دانلود نرم افزارهاي مربوط به آن در سايت‌هاي فارسي موجود نبوده است. از زمان معرفي مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس كه توسط كارل يورسكوگ در سال 1973 ، اين تكنيك توجه بسيار زيادي را در بين محققين تجربي به خود جلب كرده است. با اين حال، برتري ليزرل كه مطمئناً شناخته شده ترين ابزار براي انجام اين گونه تحليلهاست، ناشي از اين مسأله است كه تمامي محققين از تكنيكهاي جايگزين مدلسازي معادلات ساختاري از جمله؛ حداقل مربعات جزئي آگاه نيستند.

مشاوران ايران ، هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

يكي از عمده‌ترين دلايل گرايش دانشجويان به استفاده از تكنيك حداقل مربعات جزئي اين است كه اين تكنيك به فرض نرمال بودن جامعه و همچنين حجم نمونه متكي نيست. اين در حالي است كه براي انجام تكنيك معادلات ساختاري و نرم‌افزار ليزرل به حجم انبوهي از داده‌ها نياز است. براي حل مسائل حداقل مربعات جزئي يا PLS مي توانيد از نرم افزار SmartPLS استفاده كنيد. نرم افزار smartpls يك نرم افزار رايگان است كه دريافت آن كمي دردسر دارد ولي در وب سايت پارس‌ مدير نحوه دانلود آن تشريح شده است.

بطور كلي دو نوع رويكرد براي برآورد پارامترهاي يك مدل معادلات ساختاري وجود دارد كه عبارتند از: رويكرد مبتني بر كوواريانس و رويكرد مبتني بر واريانس. رويكرد اول در تلاش است تا اختلاف بين كوواريانسهاي نمونه و آنچه كه مدل نظري پيشبيني كرده است را حداقل كند. بخاطر شهرت فراوان مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس، مطالعات متعددي وجود دارند كه از اين تكنيك تعريفي ارائه كرده اند. برخلاف رويكرد اول، رويكرد حداقل مربعات جزئي در ابتدا توسط اچ. ولد تحت عنوان حداقل مربعات جزئي تكراري غيرخطي 2 معرفي شد كه هدف از آن حداكثركردن واريانس متغيرهاي وابستهاي است كه توسط متغيرهاي مستقل تعريف مي شوند. همانند ساير مدلهاي معادلات ساختاري، مدل حداقل مربعات جزئي نيز داراي بخش ساختاري است كه منعكس كننده ارتباط بين متغيرهاي پنهان (مكنون) و يك جزء اندازه گيري است.

براي آزمون مدل مفهومي پژوهش مي توان از PLS كه يك فن مدل سازي مسير واريانس محور است، استفاده كرد. اين تكنيك امكان بررسي روابط متغيرهاي پنهان و سنجه ها (متغيرهاي قابل مشاهده) را بصورت همزنان فراهم مي سازد. از اين روش زماني كه حجم نمونه كوچك بوده و يا توزيع متغيرها نرمال نباشد استفاده مي شود. در مدل هاي PLS دو مدل آزمون مي شود: مدل‌هاي بيروني و مدل هاي دروني. مدل بيروني يا Outer Model مشابه اندازه گيري (CFA) و مدل دروني يا Inner Model مشابه تحليل مسير در مدل هاي معادلات ساختاري است . پس از آزمون مدل بيروني لازم است تا مدل دروني كه نشانگر ارتباط بين متغيرهاي مكنون پژوهش است، ارايه شود. با استفاده از مدل دروني مي توان به بررسي فرضيه هاي پژوهش مدل پرداخت.

مدل معادلات ساختاري = تحليل عامل تائيدي + تحليل مسير

حداقل مربعات جزئي= مدل دروني + مدل بيروني

انجام پايان نامه  صنايع

در واقع، حداقل مربعات جزئي از فرآيند پيچيده تر و دو مرحله اي براي برآورد و تعيين وزن ها استفاده ميكند. علاوه بر اين، با استفاده از روش اطلاعات محدود در حداقل مربعات جزئي، هيچ فرضيه اي براي جامعه و يا مقياس اندازهگيري وجود ندارد. بدون اينكه فرض هايي مانند فرضهاي توزيع، و يا مقياسهاي اسمي، ترتيبي، و فاصلهاي براي متغيرها، وجود داشته باشند، نتايج كار قابل استفاده ميباشد. البته بايد اين نكته را نيز در ذهن داشت كه حداقل مربعات جزئي هم همانند تمامي تكنيكهاي آماري، نيازمند فرضهاي خاصي است. مهمترين فرضيه، تشخيص "پيش بيني كننده" است. اين الزام عنوان ميكند كه بايد بخش سيستماتيك رگرسيون خطي را از روي انتظارات موقعيتي از متغير وابسته تعريف كرد تا بتوان بر اساس رگرسيون نتيجه گيري كرد. با اين حال، مشكل ثبات و پايداري در مقياس بزرگ همچنان وجود دارد.

انجام پايان نامه مديريتتخصص ما ميباشد

با توجه به مشكل سازگاري در نمونه هاي بزرگ، ميتوان در مورد مناسب بودن حداقل مربعات جزئي دچار ترديد شد و پرسيد كه چرا اين تكنيك نميتواند يكي از خصوصيت هاي كليدي يك مدل آماري (پايداري برآوردكننده ) را تضمين كند. پاسخ اين است كه اين رويكرد با اصول خودش وارد وضعيتهاي مختلف ميشود .هدف از مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس ، تعيين ماتريس پارامترهاي مدل Φ است كه ماتريس كوواريانس پيش بيني شده توسط مدل نظري Σ(Φ)احتمال بسيار نزديكي به ماتريس كوواريانس نمونه S دارد. براي اين منظور بايد تابع F(S, Σ) تعريف شود. وقتي S=Σ است، اين تابع ارزش صفر را به خود اختصاص ميدهد ساير موارد كه ارزش تابع مثبت است، تفاوت بين Σ و S افزايش مييابد. با توجه به اينكه ماتريس كوواريانس نمونه، مبتني بر احتمال شاخص اندازهگيري شده است، تابعي كه بسيار در اين خصوص استفاده مي شود، تابع حداكثر كردن نرمال نظري است.

از جمله نكات ديگري كه مي تواند در خصوص حداقل مربعات جزئي بيان شود ، وضعيتي است كه در ان حداقل مربعات جزئي ممكن است به ليزرل ترجيح داده شود ، براي مثال مواردي كه سازه ها بطور اوليه توسط شاخص هاي سازنده اندازه گيري شده اند. ممكن است اين موضوع كه سازه هاي مديريتي بهتر مي توانند با شاخص هاي سازنده نشان داده شوند تا شاخص هاي انعكاسي به طورمكرر در تحقيقات مديريتي ديده شود. با شهرتي كه شاخص هاي سازنده دارند ، مي توانند به شناسايي مسائل كمك كرده و از وجود مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس بهره ببرند.

حوزه ديگري كه در آن مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس پيشنهاد مي شود، شرايطي است كه در آن سايز نمونه كوچك است ، براي اين رويكرد حداقل سايز نمونه بايد 100 باشد (بدون توجه به خصوصيات ساير داده ها) تا بتوان از راهكارهاي مشكل ساز پرهيز كرد و به سطح پذيرش قابل قبولي دست يافت. حتي بسياري از محققين، حداقل سايز نمونه را 200 پيشنهاد مي كنند تا از نتايجي كه قابل تفسير نيستند( مانند واريانس منفي و يا همبستگي بالاي 1) پرهيز شود. ولي حداقل مربعات جزئي در شرايطي كه نمونه بسيار كوچك است نيز مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. اگرچه اين گونه شرايط فقط براي تحليل قدرت آماري مي تواند بكار برده شود. مونت كارلو نشان داد كه اين رويكرد مي تواند براي حجم نمونه كمتر از 50 نيز بكار رود ، اچ. ولد با استفاده از 27 متغير ، دو سازه پنهان و مجموعه داده هايي متشكل از 10 نمونه دست به تحليل زد. با اين حال با در نظر گرفتن مشكل پايداري در مقياس بزرگ، هنوز اين مدل با محدوديت هايي روبروست

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱:۳۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تدوين پروپوزال

ساختار كلي يك پروپوزارل كارشناسي ارشد كه به عنوان معرفه اي از طرح پايان نامه كارشناسي ارشد شما ميباشد از 9 قسمت زير درست شده است.

1. تدوين طرح تحقيق

2.انتخاب موضوع و عنوان تحقيق

3.بررسي پيشينه تحقيق

4. نگارش بيان مسئله

5.ارائه مدل تحقيق

6.تنظيم گزاره‌هاي تحقيق(اهداف، سؤالات يا فرضيه‌ها)

7.مشخص نمودن ابزار گردآوري داده‌ها

8.مشخص نمودن روش‌شناسي تحقيق

9.گردآوري و تحليل داده‌ها

مشاوران ايران|پروپازال پايان نامه كارشناسي ارشد

تدوين طرح تحقيق

 انجام پايان نامه

تدوين طرح تحقيق، تعيين‌كننده‌ترين و پرهيجان‌ترين گام در فرآينـد تحقيـق اسـت . در اين مرحله، كل طرح به‌صورت عيني متبلور مي‌شود. محقق در طرح پيشنهادي تحقيـق، روشن مي‌سازد كه در جستجوي چيست و چگونه آن را درخواهد يافـت و چـرا ايـن جستجو ارزشمند است. الهام‌ها و بينش‌هاي محقق براي كشف آگاهي‌هاي جديـد در چارچوب يك برنامه گام‌به‌گام گنجانده مي‌شود(بيابان‌گرد، 441 ،1386).

اين برنامه ممكن است يك طرح كلي غيررسمي باشد كـه دانشـجويي به‌عنوان تكليف درسي به كلاس مقدماتي تحقيق ارائه مي‌نمايد، پايان‌نامه يـا رساله‌اي رسـمي باشد كه به يك كميته ارائه مي‌شود، يا درخواست تأمين هزينه مالي باشد كه به يك بنياد يا سازمان دولتي تسليم مي‌شود. در ادامـه مراحـل لازم جهـت تـدوين و پيشـنهاد يـك بررسي تحقيقاتي در قالب يك نمودار ارائه خواهد شد. در فصل حاضر به‌اختصار هـر يك از اين مراحل و بخش‌ها تشريح خواهد شد و در ادامه هر يك از مراحل در قالـب يك‌فصل مجزايي به‌تفصيل موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت تا بتواند به‌عنوآن‌يك راهنماي مناسبي براي دانشجويان و محققين در انجام رساله دانشـجويي يـا پـروژه تحقيقاتي قرار گيرد.

انجام پايان نامه مديريت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۵:۴۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انواع روش هاي رفرنس دهي

در انجام پايان نامه كارشناسي ارشد يكي از مهمترين فاكتورها ارجاء دهي به مطالب ميباشد.هر اثر علمي يا بر مبناي افكار و دستاوردهاي خود نويسنده و يا بر پايه نوشته ها و مطالب ديگران است. بديهي است كه اخلاق علمي حكم مي كند كه مرجع اثري كه از آن استفاده شده ذكر گردد تا خواننده به سهولت به آن منبع دسترسي پيدا كنند. در زير به انواع روش هاي رفرنس دهي اشاره مي كنيم:

منبع: تيم تحقيقاتي مشاوران ايران، تيم تحقيقاتي محققان برتر |  نحوه رفرنس دهي پايان نامه

مشاور ايران ، همگام شما در انجام پايان نامه كارشناسي ارشد

روش رفرنس دهي انجمن زبان مدرن امريكا (MLA)
گاهي نقل مستقيم از گوينده به دليل اعتباري كه به كلام ما مي بخشد اهميت دارد بنابراين در اين حالت از روش MLA استفاه مي كنيم. در اين روش صرفا نام خانوادگي نويسنده و بعد از آن يك فاصله و صفحه ذكر مي شود و اطلاعات كتاب شناختي آن منبع نيز در انتهاي اثرآورده مي شود.

روش شيكاگو
شيوه نامه شيكاگو در داشنگاه شيكاگوي امريكا تدوين شده است. اين روش بيشتر در رشته هاي ادبيات، تاريخ و هنر مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين روش استناد به دو صورت درون متني و برون متني هم كاربرد دارد.در حالت برون متني از يادداشت هاي ارجاعي استفاده مي شود. به اين ترتيب كه از اطلاعات مربوط به منابع يادداشت برداري مي شود. يادداشت هاي ارجاعي به دو صورت در اثر استقاده مي شوند:
الف- پانويس يا پانوشت: اگر يادداشت هاي ارجاعي در انتهاي هر صفحه ذكر شوند.
ب- پي نويس يا پي نوشت: اگر يادداشت هاي ارجاعي در انتهاي هر فصل يا انتهاي اثر ذكر شوند.
در صورت استفتده از يادداشت هاي ارجاعي، ارائه فهرست منابع ديگر امري اختياري خواهد بود به خصوص اگر در حالت پي نوشت استفاده شوند.

 انجام پايان نامه

روش رفرنس دهي IEEE

در اين روش مرجع دهي از شماره دهي به منابع استفاده مي شود. مرجع دهي از فصل اول و شماره 1 آغاز شده و صفحات قبلي مرجع نمي گيرند.
شماره مراجع بعد از فاصله داخل كروشه قرار ميگيرد. اگر در انتهاي جمله بود بدون فاصله بعد از آن نقطه قرار مي گيرد و اگر در وسط جمله بود بلافاصله بعد از كروشه بايد فاصله گذاشته شود.
نيازي به استفاده از القاب دكتر، آقا يا خانم و ... و همچنين نيازي به ذكر نام نويسنده نيست.

روش رفرنس دهي ونكوور (vancouver)
اين روش از رايج ترين روش هاي رفنس دهي در ژورنال هاي آكادميك و به خصوص علوم پزشكي و بهداشت هستند. اين روش توسط كميته بين المللي سردبيران مجلات پزشكي يا همان گروه ونكوور ( نام جديد اين گروه ICMJE) تدوين شده است.
توجه داشته باشيد كه اگر براي ارائه اثر خود از شما خواسته شد كه از روش Uniform استفاده كنيد منظور همان روش ونكوور است.
در اين روش براي رفرنس دهي از مقاله، نام و نام خانوادگي تمامي نويسندگان به اين ترتيب ذكر مي شود: نام خانوادگي به شكل كامل، حرف اول نام كوچك و نام مياني به شكل حروف بزرگ و مابقي مطابق رفرنس نويسي انگليسي ادامه مي يابد.
اگر سازمان يا نهاد خاصي نويسنده است به جاي نام نويسنده نام سازمان يا نهاد ذكر مي شود. براي رفرنس دهي از كتاب هم مطابق مقالات عمل مي شود.

رفرنس دهي پايان نامه| انجام پايان نامه كارشناسي ارشد

روش رفرنس دهي APA
روش هاي مختلفي براي استناد به منابع وجود دارد و ژورنال هاي مختلف در سراسر دنيا هركدام از سبك هاي خاصي استفاده مي كنند. روش APA (American Psychological Association)، پركاربردترين روش در علوم اجتماعي مانند روانشناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي و … و پزشكي است. اين روش در سال 1928 توسط انجمن روانشناسان آمريكا تدوين شده است و آخرين ويرايش آن در سال 2009 بوده است. اين روش اگر چه بيشتر توسط ژورنال هاي خارجي استفاده مي شود ولي در ايران بسياري از دانشگاه ها نيز اين روش را به دانشجويان و محققين خود پيشنهاد مي كنند. در اين روش نام خانوادگي نويسنده و سال چاپ اثر و در صورت نياز شماره صفحه داخل پرانتز قرار گرفته و در متن استفاده مي شوند. مابقي جزئيات مربوط به منبع در انتها و در فهرست منابع ذكر مي شود.


انواع رفرنس دهي

الف: رفرنس در داخل متن
• نام نويسنده
• سال
• شماره صفحه
• عنوان اثر
بايد توجه داشت در صورتي كه تعداد نويسندگان بيش از 3 نفر بود به ذكر نام نويسنده اول اكتفا كرده و مابقي با عنوان " و همكاران" مطرح مي شوند.
ب: رفرنس در پايان متن
نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. (سال انتشار) عنوان كتابيا مقاله، عنوان جلد. شهر انتشار، ايالت يا كشور: ناشر.

 

مقالات مرتبط :

1- رفرنس به روش APA

2- رفرنس دهي به روش IEEE

انجام پايان نامه مديريت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۵:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انجام پايان نامه برق

دپارتمان برق مشاوران ايران آماده مشاوره و همياري شما دانشجويان گرامي در زمينه انجام پايان نامه كارشناسي ارشد،انتخاب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد برق ، ارائه مقالات در ژورنال هاي معتبر و شبيه سازي انواع سيستم ها و مدارات ميباشد.اين دپارتمان تشكيل شده از دانشجويان ممتاز دانشگاهاي معتبر تهران و اساتيد شناخته شده و مجرب اين حوزه.

انجام پايان نامه برق

مشاوران ايران هميار شما درانجام پايان نامهكارشناسي ارشد

توجه داشته باشيد يك مهندس نياز ندارد تمام مهارت ها را داشته باشد. شما دانشجوي گرامي ميتوانيد براي صرفه جويي در وقت و هزينه از تيم پشتيباني و تحقيقاتي مشاوران ايران در اين زمينه كمك بگيريد.انجام پايان نامه را با مشاوران ايران براي خود لذت بخش كنيد.

انجام پايان نامه برق در رشته هاي :

انجام پايان نامه برق اكترونيك

اين رشته پرطرفدار ترين رشته گروه مهندسي برق ميباشد . گرايش الكترونيك، به بررسي حركت الكترون در دوره گاز، خلاء و يا نيمه رسانا و اثرات و كاربردهاي آن مي پردازد. مهندس الكترونيك در زمينه ساخت قطعات الكترونيك و كاربرد آن در مدارها، فعاليت مي كند.دانشجويان گرامي براي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد برق خود بايد مهارت هاي زير را داشته باشند:

· طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال با Hspice ، Cadence ، DESIGN VISION

· برنامه نويسي انواع ميكرو كنترلر ها از جمله AVR ، ARM و ...

· مهارت در نوشتن برنامه هاي متلب و كار با Simulink متلب و آشنايي با باكس GUI متلب

· برنامه نويسي VHDL با نرم افزارهاي ISE و MODEL SIM

· طراحي رابط هاي گرافيكي در محيط متلب و labview

انجام پايان نامه برققدرت

سروكار دارد. در اين گرايش به مطالعه در مورد روش هاي گوناگون انتقال الكتريسيته مهندسي قدرت با توليد٬ انتقال و توزيع انرژي الكتريكي و هم چنين ساخت برخي دستگاه‌هاي مربوط به آن مثل ترانسفورمرها مي پردازد. از جمله مهارت هايي كه يك مهندس قدرت نياز دارد تا بتواند پايان نامه كارشناسي ارشد خود را بهتر انجام بدهد:

· آشنايي با شبكه هاي توزيع برق و پخش بار

· اشنايي با نرم افزار هاي محاسبات پخش بار مانند CYME PSAF و ...

· اشنايي با نرم افزار حالت گذرا EMTP

· نرم افزارهاي طراحي تابلو برق مانند eplan

· نرم افزارهاي تحليل و آناليز سيستم هاي قدرت مانند ETAP

· نرم افزارهاي طراحي مدارات الكتريكي

· مهارت در نوشتن برنامه هاي متلب و كار با Simulink متلب و آشنايي با باكس GUI متلب

· ......

انجام پايان نامهبرق كنترل :

گرايش كنترل، در پيشرفت علم نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند و علاوه بر نقش كليدي در فضاپيماها و هدايت موشكها و هواپيما، به عنوان بخش اصلي و مهمي از فرايندهاي صنعتي و توليدي نيز درآمده است. به وسيله اين علم مي توان به عملكرد بهينه سيستمهاي پويا، بهبود كيفيت و ارزانتر شدن فرآورده ها، گسترش ميزان توليد، ماشيني كردن بسياري از عمليات تكراري و خسته كننده دستي و نظاير آن دست يافت. هدف سيستم كنترل ، كنترل خروجيها به روش معين به كمك وروديها از طريق اجزاي سيستم كنترل كه مي تواند شامل اجزاي الكتريكي، مكانيك و شيميايي به تناسب نوع سيستم كنترل باشد. با توجه به حجم بازار الكترونيك و بازار صنعت نيمه رسانا در دنيا و نيز كشور ما كه رشد ۷% و ۱۵% دارد، لذا آينده روشني براي اين رشته پيش بيني مي كنند چه از لحاظ بازار كار بر صنعت هاي شغلي و چه از نظر تحققات علمي. يك مهندس كنترل براي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد خود نياز دارد كه مهارت هاي زير را داشته باشد:

· تسلط و آشنايي كامل به نرم افزار متلب; در اين گرايش يكي از اصليترين مهارت ها مهارت كار با متلب ميباشد. از آنجا كه گستردگي اين نرم افزار بسيار زياد است توصيه ميشود كه حتما از تيم پشتيباني ما بهره كافي را بگيريد.

· تسلط بر اصول منطق فازي ، يكي از پركاربردترين حوزه ها در گرايش كنترل براي انتخاب موضوع پايان ناممه كارشناسي ارشد خود حوزه ي فازي ميباشد.

· تسلط بر اصول پردازش تصوير

· داده كاوي

· شناسايي سيستم هاي واقعي، كه در انجام اكثر پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كاربرد دارد.

· تسلط كافي بر طراحي يك سيستم كنترلي

· آشنايي با سيستم هاي پتري

· ....

انجام پايان نامه برق مخابرات

گرايش مخابرات، در حوزه ارسال و دريافت اطلاعات فعاليت مي كند. مهندسي مخابرات امكان انجام عملي فرايندها را به طور بهينه با ارائه نظريه ها و مباني لازم جهت ايجاد ارتباط بين دو يا چند كاربر، ممكن مي سازد. پس هدف اين گرايش، پرورش متخصصان در چهار زمينه اصلي است كه عبارتند از:

1. فرستنده: آنتن، نحوه ارسال و …

2. مرحله مياني: خط انتقال و محاسبات مربوط و …

3. گيرنده: آنتن، نحوه دريافت، تشخيص و …

4. گسترش شبكه: تعميم خط ارتباطي ساده، ادوات سويچينگ، ارتباط بين مجموعه كاربرها و …

مهارت هايي كه يك مهندس مخابرات نياز است داشته باشد:

· تسلط بر نرم افزار شبيه سازي مدارات مخابراتي و الكترونيكي مانند proteus، Agilent ، ...

· تسلط بر انواع سيستم هاي مخابراتي و تحليل آنها

· شبيه سازي مدارات الكترونيكي ، مايكروويوي و خطوط انتفال

· تسلط كامل به نرم افزار متلب

همچنين برايانجام پايان نامه مديريتبا تيم فني شركت مشاوران ايران تماس حاصل نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۵:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انجام پايان نامه روانشناسي

مشاوره و انجام تخصصي پروپوزال و پايان نامه روان شناسي، مشاوره علوم تربيتي(كليه گرايش ها) در سريعترين زمان و بهترين قيمت و كيفيت. پايان نامه ها توسط تيمي از افراد متخصص با مدارك(دكتراي مشاوره خانواده، دكتراي روان سنجي، كارشناسان ارشد روان شناسي باليني از دانشگاه هاي برتر كشور ) انجام مي پذيرد. نقطه قوت ما تخصص و تعهد ما است. اگر در انجام پايان نامه روانشناسي به دنبال شركتي هستيد كه پا به پاي شما تا سر جلسه دفاع بيايد و شما را حتي بعد از دفاع در انجام اصلاحات ياري كند با تيم پشتيباني و تحقيقاتي مشاوران ايران از طريق پر كردن فرم سفارش تماس حاصل فرمائيد.

دانش، دانشگاهي بدون واسطه در دسترس همگان |انجام پايان نامه

سفارش پايان نامهانتخاب موضوعسفارش پروپوزال
روانشناسي، علم كاربردي مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني بر اساس يافته‌هاي علمي و تحقيق شده مي‌باشد. رفتار به فعاليت‌ها و اعمالي اشاره دارد كه قابل مشاهده و قابل اندازه گيري مي‌باشند، مانند صحبت كردن و راه رفتن، اما فرايندهاي ذهني به اعمال و فرايند‌هايي اشاره دارد كه به صورت مستقيم قابل ديدن و درك كردن نيست و نمود آنها را مي‌توان در رفتار و ديگر فرايند‌ها مشاهده كرد، مانند تفكر و يا هيجان و ترس.

برخي از سرفصل هاي تحقيقاتي كه توسط تيم تحقيقاتي مشاوران ايران انجام شده است عبارتند از:

انجام پايان نامه روان شناسيسلامت

انجام پايان نامه نوروپسيكولوژي شخصيت

انجام پايان نامه روان شناسي تحولي روانشناسي شناختي

انجام پايان نامه رشد و بهداشت رواني

انجام پايان نامه آسيب شناسي اجتماعي

انجام پايان نامه روان شناسيتحولي

انجام پايان نامه آسيب شناسي رواني و باليني

انجام پايان نامه روانشناسي باليني

انجام پايان نامه روانشناسي شناختي

در آخر توجه داشته باشيد كه اگر تخصص تيم مشاوران ايران به شما كمك ميكند كه پايان نامه شما به بهترين روش ممكن انجام شود.

مشاوران ايران هميار شما در انجام پايان نامه كارشناسي ارشد

همچنين شما دانشجويان گرامي ميتوانيد برايانجام پايان نامه مديريتبا شركت مشاوران ايران تماس حاصل فرماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۵:۰۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انجام پايان نامه مديريت صنعتي

مديريت صنعتي يكي از گرايش هاي ارشد مديريت ميباشد . انجام پايان نامه مديريت صنعتي توسط دپارتمان مديريت در موسسه مشاوران ايران صورت ميپذيرد . دپارتمان مديريت يكي از مجرب ترين دپارتمانهاي اين موسسه است كه در زمينه  انتخاب موضوعات پايان نامه مديريت صنعتي ، انجام پايان نامه مديريت صنعتي و ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه انجام پايان نامه مديريت آماده خدمت رساني به تمام دانشجويان گرامي ميباشد

هدف از تشكيل گرايش مديريت صنعتي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كارخانه ها، موسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با كاربرد روشهاي علمي در مديريت است. رشته مهندسي صنايع دانشجويان بيشتر به مطالعه بعد فني و تكنيكي صنايع مي پردازند. اما رشته مديريت صنعتي به دو بعد مالي و رفتاري صنايع تاكيد بيشتري دارد.

 

از نمونه پايان نامه هاي انجام شده توسط تيم مديريت شركت مشاوران ايران

 

·       انجام پايان نامه مديريتصنعتي طراحي مدل ارزيابي عملكرد تلفيقي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاي فازي FDEA و كارت امتيازي متوازن BSC در سازمان…

 

·       انجام پايان نامه مديريت صنعتيدر زمينه طراحي مدل بهينه كنترل استراتژي، رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تاپسيس فازي (BSC,FTOPSIS)

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي پ در زمينهمدل جايگزيني موجودي با استفاده از برنامه ريزي عيني فازيFAHP

 

·        انجام پايان نامه مديريتصنعتي  در زمينه مدل سازي مسئله  مكان يابي شعب بانك

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه طراح مدل انتخاب تامين كننده و تعيين ميزان سفارش با استفاده از برنامه ريزي پويا

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه طراحي مدلي جهت شناسايي و رتبه بندي ريسك در پروژه ها

 

·       انجام پايان نامه مديريتصنعتي  در زمينه امكانسنجي پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچه در سازمان

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه مديريت كيفيت زنجيره تامين (SCQM) در صنعت …

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه استفاده از مدل زنجيره ماركوف خاكستري در پيش بيني تقاضا (برق، گاز و …)

 

·        انجام پايان نامه مديريتصنعتي  در زمينه بالانس خطوط مونتاژ چند محصولي با استفاده از مدل رياضي

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه انتخاب سيستم برنامه‎ريزي منابع سازمان با الگوي فراابتكاري الگوريتم مورچه

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه استفاده از سيستم خبره فازي جهت حل مسئله مكان يابي مسيريابي

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه بهبود عملكرد پروژه با استفاده از مهندسي ارزش با AHP فازي

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه سيستم هاي سفارش دهي كنترل موجودي با استفاده از مدل هاي فازي 

 

·        انجام پايان نامه مديريت صنعتي  در زمينه شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت مديريت كيفيت زنجيره‎ي تامين

 

شما دانشجويان گرامي براي تماس با شركت مشاوران ايران ميتوانيد يكي از فرمهاي زير را پركنيد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرامرز صادقي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۴:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |